Utbildning

Utbildningen

I vår utbildning utgår vi alltid från den aktuella barngruppen. Det är deras intressen och behov, tillsammans med läroplanen (LPFÖ 18), som lägger grunden för vårt arbete. Vi arbetar projektinriktat med ett gemensamt projekt, där alla inkluderas och målet är att alla barn ska utvecklas utifrån sina individuella behov samt styrkor. Och vägen till målet är målet.

Våra pedagoger följer kontinuerligt upp arbetet med utbildningen genom reflektioner och diskussioner. De håller sig uppdaterade kring ny forkning, litteratur och vårt samhälles utveckling.

En viktig del av utbildningen är vår pedagogiska miljö, som vi städigt utvecklar utifrån barngruppens behov samt projekt.

SKA- systimatriskt kvalitetsarbete

SKA eller systimatiskt kvalitetsarbete som det heter är ett arbetssätt som skolverket tagit fram som grund för utbildningen I förskolan. Skolverket förklaring:

“Syftet med ett systimatiskt kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet och likvärdighet, vad vi gör, varför och vad det leder till. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan vi skapa och dela kunskap om vad som leder till framgång.”

En dag på Sagolunden

06:45 - Förskolan öppnar för barnen
08:00 – 08:30 - Frukost (lämna barn som skall äta frukost senast 07:50)
08:30 – 10:00 - Utevistelse
09:30-10:00 - Samling och fruktstund
10:00-11:30 - Utbildning ute och inne, i små eller stora grupper beroende på veckodag
11:30-12:00 - Lunch
12:00-14:30 - Vila ( längd beror på barnens ålder och behov) lek och utbildning ute eller inne
14:30-15:00 - Mellanmål
15:00 - Lek ute eller inne
16:50 - Sista barnen går hem
17:00 - Sagolunden stänger för dagen

Kontakt

Du är hjärtligt välkommen att besöka oss och se hur lokalerna ser ut, här finns våra kontaktuppgifter.

Adress

Copyright © Sagolunden 2023