Den lilla förskolan med det stora engagemanget

Sagolunden är en föräldrakooperativ förskola som ligger nära Kaggeledstorget i östra Göteborg. Vi har varit igång sedan 1991 och barn i åldrarna 1-5 år fördelade på de två avdelningarna Sagan och Lunden.

Våra barngrupper

Vi är en liten förskola som ser oss som en enhet med två hemvister som heter Sagan och Lunden. Vår drivkraft är att alltid hålla barngrupperna små samt personaltätheten hög. Våra två barngrupper brukar ligga på 11-12 barn, med 2,5 pedagog per avdelning. Grupperna är åldersintegrerade mellan åren 1-6. För att barnen ska bli utmanade utifrån sin ålder och behov, delar vi upp oss i mindre grupper under delar av den planerade utbildningen. Under dagarna ger vi barnen mycket tid till lek, och då har barnen möjlighet att mötas över avdelningar och åldrar, alla leker med alla. Även vi pedagoger är noga med att alla barnen är allas oavsett hemvist

Gemenskap

I vårt föräldrakooperativ är samverkan mellan föräldrar, pedagoger och barn vår hjärtesak. Tillsammans skapar vi en trygg och kärleksfull miljö där våra barn trivs och har roligt samtidigt som de lär sig nya saker varje dag. Här är varje medlem en viktig pusselbit för att säkerställa att våra barn får de bästa förutsättningarna.

Våra pedagoger

Vi har en stabil personal grupp, som sammanlagt arbetat på Sagolunden i 52 år. Vi har tillsammans en bred erfarenhet i uppdraget.

Föräldrainsats

Vad innebär det att vara med i ett föräldrakooperativ? Du som förälder har städjour cirka en dag i månaden, är med i en arbetsgrupp och deltar i olika familjeaktiviteter. Vi följer maxtaxans regler som ni hittar här [placeholder].

En hållbar miljö

Vi har ett stort miljöfokus i verksamheten där vi arbetar med hållbarhet, återvinning och kretslopp. Vi strävar efter att vara en giftfri förskola och har bland annat bytt ut den mesta plasten mot giftfria alternativ. Vi använder miljövänliga och icke-allergiframkallande rengöringsprodukter och väljer helst ekologiska alternativ där det är möjligt. I inköp till våra måltider är det ekologiska vårt första val i så lång utsträckning som möjligt.

Tyra

Vi använder oss av verktyget Tyra, en super smidig app där vi för kommunikation, dokumentation och närvaro för barnen. Med allt på en platform blir tyra även en del av vårt systimatiska kvalitetsarbete.

Funktioner som blogg, barnets låda, händelser, anteckningar och mycket mer som förenklar för både barn, vårdnadshavare och pedagoger.

Kontakt

Du är hjärtligt välkommen att besöka oss och se hur lokalerna ser ut, här finns våra kontaktuppgifter.

Adress

Copyright © Sagolunden 2023